مشخصات محصول
رنگ شیری
برند 361
تاریخ تولید 2022
مدل Lifestyle
مدل Walking